Đàn cừu ở mũi Gniben, Đan Mạch. Một bên là biển, một bên là cừu, nhìn cái cây này chắc cũng có thể tưởng tượng ra gió mạnh cỡ nào :))), biển động dữ dội. Tí bay người.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑