[Truyện/Phim] Ba Lần Gả (Minh Nguyệt Thính Phong)

Phim bám rất sát truyện, chỉ khác có 80%.

Thật ra phim không chỉ dựa vào riêng truyện Ba Lần Gả, mà là hợp thể của Ba Lần GảRồng Bay Phượng Múa, đều xoay quanh ba anh em nhà họ Long. Mình thấy việc này rất hợp lý, vì nếu dựa vào mỗi một quyển đầu thì chắc không bói đâu ra 35 tập vì tình tiết sẽ lỏng lẻo và nhân vật sẽ tản mạn.

[Review] Lang Nha Bảng 2015

Mới xem xong Lang Nha Bảng (LNB). Phim này làm mình liên tưởng tới một phim cũ mà ngày xưa rất thích là "Binh pháp Tôn tử và 36 mưu kế", nhân vật chính cũng vì bị hại mà thành ra dặt dẹo ốm yếu, nhưng trí tuệ thì cực kỳ minh mẫn, đưa ra những phán đoán tình huống cực kỳ chuẩn.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑